Theunis van Waveren

Theunis Van WAVERENLeeftijd: 76 jaar18041881

Naam
Theunis Van WAVEREN
Geboren 14 oktober 1804 27 34
Gedoopt
Soort: Gedoopt
18 oktober 1804 (Leeftijd 4 dagen)
Geboorte van een broerKlaas Van WAVEREN
22 september 1807 (Leeftijd 2 jaar)
Doop van een broerKlaas Van WAVEREN
Soort: Doop
24 september 1807 (Leeftijd 2 jaar)
Geboorte van een zusElisabeth van WAVEREN
22 juli 1812 (Leeftijd 7 jaar)
Overlijden van vaderArie Van WAVEREN
31 maart 1813 (Leeftijd 8 jaar)
Overlijden van moederMaria ALBLAS
26 januari 1815 (Leeftijd 10 jaar)
Gedeelde notitie: des morgens ten zes uren, in wijk 3 in het huis no. ... (geen nummer vermeld in akte)
Overlijden van een zusGerritje VAN WAVEREN
24 februari 1823 (Leeftijd 18 jaar)
Begrafenis van een zusGerritje VAN WAVEREN
Soort: Begraven
28 februari 1823 (Leeftijd 18 jaar)
Geboorte van een zoon
#1
Arie Van WAVEREN
19 december 1823 (Leeftijd 19 jaar)
HuwelijkJacoba Cornelia Van NIEUWENHOVENBekijk dit gezin
14 juli 1824 (Leeftijd 19 jaar)
Geboorte van een zoon
#2
Kornelis Martinus Van WAVEREN
21 oktober 1827 (Leeftijd 23 jaar)
Geboorte van een zoon
#3
Kornelia Maria Van WAVEREN
12 november 1828 (Leeftijd 24 jaar)
Overlijden van een zoonKornelis Martinus Van WAVEREN
9 februari 1829 (Leeftijd 24 jaar)
Geboorte van een dochter
#4
Maria Van WAVEREN
2 december 1830 (Leeftijd 26 jaar)
Geboorte van een dochter
#5
Jannetje Van WAVEREN
10 maart 1833 (Leeftijd 28 jaar)
Geboorte van een dochter
#6
Jacoba Van WAVEREN
20 maart 1836 (Leeftijd 31 jaar)
Geboorte van een dochter
#7
Teuntje Van WAVEREN
16 juli 1838 (Leeftijd 33 jaar)
Overlijden van een zoonKornelia Maria Van WAVEREN
4 augustus 1840 (Leeftijd 35 jaar)
Geboorte van een dochter
#8
Adriana Van WAVEREN
9 maart 1841 (Leeftijd 36 jaar)
Geboorte van een zoon
#9
Cornelis Van WAVEREN
11 december 1843 (Leeftijd 39 jaar)
Overlijden van een zusAdriana Van WAVEREN
1 april 1844 (Leeftijd 39 jaar)
Overlijden van een broerKlaas Van WAVEREN
28 juli 1847 (Leeftijd 42 jaar)
Gedeelde notitie: des morgen ten een ure, in het huis staande no. 132
Huwelijk van een kindAlbert Roelofs VELDHUIZENMaria Van WAVERENBekijk dit gezin
14 september 1854 (Leeftijd 49 jaar)
Huwelijk van een kindArie Johannes Evert JASPERJannetje Van WAVERENBekijk dit gezin
4 oktober 1856 (Leeftijd 51 jaar)
Huwelijk van een kindJan Roelofs VELDHUIZENJacoba Van WAVERENBekijk dit gezin
22 augustus 1857 (Leeftijd 52 jaar)
Overlijden van een zoonArie Van WAVEREN
19 juli 1860 (Leeftijd 55 jaar)
Huwelijk van een kindSimme VEENMANTeuntje Van WAVERENBekijk dit gezin
11 februari 1862 (Leeftijd 57 jaar)
Huwelijk van een kindJohannes Van LIMBEEKAdriana Van WAVERENBekijk dit gezin
24 oktober 1863 (Leeftijd 59 jaar)
Huwelijk van een kindCornelis Van WAVERENJannetje BEUNBekijk dit gezin
14 december 1867 (Leeftijd 63 jaar)
Huwelijk van een kindJan STURINGTeuntje Van WAVERENBekijk dit gezin
30 september 1868 (Leeftijd 63 jaar)
Huwelijk van een kindEvert JASPERTeuntje Van WAVERENBekijk dit gezin
30 april 1873 (Leeftijd 68 jaar)
Overlijden van een zusElisabeth van WAVEREN
27 januari 1880 (Leeftijd 75 jaar)
Overleden 16 juli 1881 (Leeftijd 76 jaar)
Gedeelde notitie: Wijk E, buurtschap Vroomshoop nr. 70
Titel
Soort: Biografie:
ja

Gedeelde notitie:

Theunis gaat op 15 jarige leeftijd samen met zijn broer Klaas (12) en zus Elisabeth (7) op donderdag 1 juni 1820 met de andere kinderen naar Drenthe.

De kinderen worden ondergebracht in Willemsoord, bij huisverzorger Hendrik Jacobs en zijn vrouw. In de zomer van 1822 laat hij weten klachten te hebben over de hoeveelheid voedsel die beschikbaar is en dat hij graag terug zou willen keren naar Monnickendam.

Theunis ontmoet Jacoba van Nieuwenhoven en maakt haar zwanger, waardoor ze door de leidinggevenden van de kolonie wordt beticht van verregaande zedeloosheid. Hieruit volgt een briefwisseling tussen zowel Theunis, het weeshuis in Monnickendam en de leidinggevenden van de Maatschappij van Weldadigheid.

Het 'bewijs' (haar buik groeit) (zie: Jacoba Cornelia van Nieuwenhoven) tegen Jacoba laat niet lang op zich wachten en op 13 septem­ber 1823 wendt J.(T) van Waveren, dus het vriendje van meisje Van Nieuwenhoven, zich noodgedwongen per brief tot het gereformeerde weeshuis Monnikendam, wat blijkbaar de instantie is die hem op de kolonie geplaatst heeft:

"Nemen de vrijheid UE deze te schrijven. Hope dat denzelven UE in volmaakte welstand mag aantreffen. In een dringende omstand waar in ik mij bevinde, neem ik mijn toevlugt tot UE heeren, met verzoek mij in UE goede protectie te willen verhoren. Zints eenige tijd heb ik met een meisje genaamt Jacoba van Nieuwenhoven geboren te Leiden dochter van den kolonist C. van Nieuwenhoven, verkering gehad, welke van gevolgen is dat zij haar zinds eenige maanden zwanger bevind.

Dierhalven is mijn verzoek ons UWE het konsent tot ons huwelijk te verlenen. Maar helaas niet de minste vooruitzigten tot ons onderhoud hebbende nemen wij onze toevlugt tot UWE Heeren om ons als een koloniaal huisgezin op een der kolonien te plaatsen. Edoch zo UWE Heeren dit niet mogt behagen, hebben wij vernomen dat de heeren der subkommissien bij een huisgezin van weezen een huisvader en moeder kan gratis bijvoegen. Indien UWE heeren dit ons mogt vergunnen zoude ons in onze dringende omstandigheden van veel waarde zijn. Zo echter UWE Heeren dit niet zoude believen is ons vriendelijk verzoek mij het ontslag van de kolonien te verlenen.

Den WEGst. Heer Visser, directeur der kolonien, heeft ons gelast aan UWE heeren te schrijven. Dierhalven nemen wij de vrijheid UWE goedgunsti­ge protectie te nemen, en ons indien het mogelijk is, met uw spoedig antwoord te vereeren.

Mijn Heeren, UWE Dienaar J (T). van Waveren. "

Op 22 november 1823 schrijft de directeur op de kolonie in zijn dagelijkse verslag aan de landelijke Maatschappij van Weldadigheid:

"Ten anderen dat J.C. van Nieuwenhoven en F (T). van Waveren nog niet voorde Raad van Policie zijn gebragt, alzoo niet naar de O.S. verwezen, hoewel ik in der tijd de eer had de Perm. Kommisie te advijseren geen ontslag aan deze jonge lieden te accorderen, zoo min als aan Meijer en de dogter der wed. Rikmond, kol. no.1, vind ik mij thans verpligt het tegengestelde te doen, om reden de laatst gemelden door de Raad van Policie der tidj wierden vrij gesproken, ten minsten voor een tijd, om de nodige stukken tot het aangaan van een huwelijk te bekomen en daarnate trouwen; daar nu mede gereed zijnde is ZHEdGestr. den Heer 2e Ads.van gevoelen, dat dit speciaal geval niet meer behoren te worden gepoursuiveert; waar uit dan volgt dat aan hun ontslag behore te worden gegeven, daar zij mijns bedunkens in geen geval in deze kolonien vermogen te blijven; word nu aan deezen gelegenheid tot trouwen en ontslag uit de kolonien verleent, bestaan er geen redenen waarom dit aan van Waveren en Nieuwenhoven zoude worden geweigert."

Dient alleen nog te worden vermeld dat ook vader en moeder Van Nieuwenhoven in het geweer waren gekomen voor hun dochter, want ongeveer in dezelfde tijd, op 28 november 1823, schrijft de subcommissie Leiden aande Permanente Commissie:

"Tevens echter moeten wij het volgende mededeelen, en der Perm. Komm. daarmede lastig vallen. Dat de moeder der Leijdsche bestedelingen van Nieuwenhoven - zie onze brief van den 19den dezer - mij gister een brief vertoonde, door haren man, den 22 dezer te Frederiksoord geschreven, waarin hij nogmaals het ontslag zijner dochter verzoekt, eer zij bevalt; onze subkommissie heeft niets tegen het ontslag verleenen, en indien v. Waveren, die om hetzelfde voor zich te verzoeken, naar Monnikendam is, hieraan voldoen ziet, zijn van deze zijde der subkommissie alle hinderpalen opgeruimd."

Gezin met ouders - Bekijk dit gezin
vader
moeder
Huwelijk: 14 april 1798Monnickendam, Waterland, Noord-Holland, Nederland
2 maanden
oudere zus
Gerritje VAN WAVEREN
Geboren: rond mei 1798 21 28Monnickendam, Waterland, Noord-Holland
Overleden: 24 februari 1823Monnickendam, Waterland, Noord-Holland
22 maanden
oudere zus
Adriana Van WAVEREN
Geboren: 3 maart 1800 23 30Monnickendam, Waterland, Noord-Holland
Overleden: 1 april 1844Monnickendam, Waterland, Noord-Holland
3 jaar
oudere zus
Elisabeth VAN WAVEREN
Geboren: 6 december 1802 25 32Monnickendam, Waterland, Noord-Holland
Overleden: 22 oktober 1803Monnickendam, Waterland, Noord-Holland
22 maanden
hij zelf
3 jaar
jongere broer
Klaas Van WAVEREN
Geboren: 22 september 1807 30 37Monnickendam, Waterland, Noord-Holland
Overleden: 28 juli 1847Buiksloot, Buiksloot, Noord-Holland
5 jaar
jongere zus
Elisabeth van WAVEREN
Geboren: 22 juli 1812 35 42Monnickendam, Waterland, Noord-Holland
Overleden: 27 januari 1880Vledderveen, Westerveld, Drenthe
Gezin met Jacoba Cornelia Van NIEUWENHOVEN - Bekijk dit gezin
hij zelf
echtgenote
Huwelijk: 14 juli 1824Wolvega, Weststellingwerf, Friesland, Nederland
-7 maanden
zoon
Arie Van WAVEREN
Geboren: 19 december 1823 19 23Frederiksoord, Westerveld, Drenthe
Overleden: 19 juli 1860Weststellingwerf, Friesland, Nederland
4 jaar
zoon
Kornelis Martinus Van WAVEREN
Geboren: 21 oktober 1827 23 27Weststellingwerf, Friesland, Nederland
Overleden: 9 februari 1829Weststellingwerf, Friesland, Nederland
13 maanden
zoon
Kornelia Maria Van WAVEREN
Geboren: 12 november 1828 24 28Weststellingwerf, Friesland, Nederland
Overleden: 4 augustus 1840Weststellingwerf, Friesland, Nederland
2 jaar
dochter
Maria Van WAVEREN
Geboren: 2 december 1830 26 30Noordwolde, Weststellingwerf, Friesland
Overleden: 24 januari 1897Weststellingwerf, Friesland, Nederland
2 jaar
dochter
3 jaar
dochter
2 jaar
dochter
3 jaar
dochter
3 jaar
zoon
Cornelis Van WAVEREN
Geboren: 11 december 1843 39 43Weststellingwerf, Friesland, Nederland
Overleden: 21 augustus 1915Vledder, Westerveld, Drenthe

 1. Generatie 1
  1. Theunis Van WAVEREN

   Theunis Van WAVEREN, zoon van Arie Van WAVEREN en Maria ALBLAS, werd geboren op 14 oktober 1804 in Monnickendam, Waterland, Noord-Holland en overleed op 16 juli 1881 in Vroomshoop, Twenterand, Overijssel op 76-jarige leeftijd. Hij trouwde met Jacoba Cornelia Van NIEUWENHOVEN, dochter van Cornelis VAN NIEUWENHOVEN en Jacoba Isaaks LEMANS, op 14 juli 1824 in Wolvega, Weststellingwerf, Friesland. Zij werd geboren op 8 augustus 1800 in Hoorn, Hoorn, Noord-Holland en overleed op 1 mei 1888 in Groningen, Groningen, Groningen op 87-jarige leeftijd.

   Kinderen van Theunis Van WAVEREN en Jacoba Cornelia Van NIEUWENHOVEN:

   1. Arie Van WAVEREN (18231860)
   2. Kornelis Martinus Van WAVEREN (18271829)
   3. Kornelia Maria Van WAVEREN (18281840)
   4. Maria Van WAVEREN (18301897)
   5. Jannetje Van WAVEREN (18331922)
   6. Jacoba Van WAVEREN (18361916)
   7. Teuntje Van WAVEREN (18381922)
   8. Adriana Van WAVEREN (18411921)
   9. Cornelis Van WAVEREN (18431915)
 2. Generatie 2terug naar boven
  1. Maria Van WAVEREN, dochter van Theunis Van WAVEREN en Jacoba Cornelia Van NIEUWENHOVEN, werd geboren op 2 december 1830 in Noordwolde, Weststellingwerf, Friesland en overleed op 24 januari 1897 in Weststellingwerf, Friesland, Nederland op 66-jarige leeftijd. Zij trouwde met Albert Roelofs VELDHUIZEN (zwager), zoon van Roelof Alberts VELDHUIZEN en Sijgjen Willems BOS, op 14 september 1854 in Weststellingwerf, Friesland, Nederland. Hij werd geboren op 29 december 1832 in Noordwolde, Weststellingwerf, Friesland en overleed op 22 mei 1904 in Weststellingwerf, Friesland, Nederland op 71-jarige leeftijd.

  2. Jannetje Van WAVEREN, dochter van Theunis Van WAVEREN en Jacoba Cornelia Van NIEUWENHOVEN, werd geboren op 10 maart 1833 in Noordwolde, Weststellingwerf, Friesland en overleed op 6 november 1922 in Hardenberg, Hardenberg, Overijssel op 89-jarige leeftijd. Zij trouwde met Arie Johannes Evert JASPER op 4 oktober 1856 in Weststellingwerf, Friesland, Nederland.

   Kinderen van Jannetje Van WAVEREN en Arie Johannes Evert JASPER:

   1. Theunis JASPER (1857)
   2. Maria JASPER (1874)
  3. Jacoba Van WAVEREN

   Jacoba Van WAVEREN, dochter van Theunis Van WAVEREN en Jacoba Cornelia Van NIEUWENHOVEN, werd geboren op 20 maart 1836 in Weststellingwerf, Friesland, Nederland en overleed op 25 mei 1916 in Vledder, Westerveld, Drenthe op 80-jarige leeftijd. Zij trouwde met Jan Roelofs VELDHUIZEN (zwager), zoon van Roelof Alberts VELDHUIZEN en Sijgjen Willems BOS, op 22 augustus 1857 in Weststellingwerf, Friesland, Nederland. Hij werd geboren op 19 mei 1835 in Noordwolde, Weststellingwerf, Friesland en overleed op 24 maart 1890 in Vledder, Westerveld, Drenthe op 54-jarige leeftijd.

   Kinderen van Jacoba Van WAVEREN en Jan Roelofs VELDHUIZEN:

   1. Roelof VELDHUIZEN (18571937)
   2. Jacoba Cornelia VELDHUIZEN (18591861)
   3. Theunis VELDHUIZEN (18611941)
   4. Zwaantje VELDHUIZEN (18641937)
   5. Jan VELDHUIZEN (1866)
   6. Cornelia Jacoba VELDHUIZEN (1869)
   7. Albert VELDHUIZEN (18711917)
   8. Cornelis VELDHUIZEN (1872)
   9. Sjouke VELDHUIZEN (18731952)
   10. Sijgje VELDHUIZEN (18751955)
   11. Cornelis VELDHUIZEN (18771966)
   12. Maria VELDHUIZEN (18791962)
  4. Teuntje Van WAVEREN, dochter van Theunis Van WAVEREN en Jacoba Cornelia Van NIEUWENHOVEN, werd geboren op 16 juli 1838 in Noordwolde, Weststellingwerf, Friesland en overleed op 13 januari 1922 in Groningen, Groningen, Groningen op 83-jarige leeftijd. Zij trouwde 3 keer. De eerste keer trouwde zij met Simme VEENMAN, zoon van Franke Jans VEENMAN en Jeltje Simmes De JONGE, op 11 februari 1862 in Weststellingwerf, Friesland, Nederland. Hij werd geboren op 9 juni 1833 in Drachten, Smallingerland, Friesland en overleed op 16 juni 1864 in Sleen, Coevorden, Drenthe op 31-jarige leeftijd. De tweede keer trouwde zij met Jan STURING, zoon van Jan STURING en Elisabetje Geerts PIEL, op 30 september 1868 in Hoogeveen, Hoogeveen, Drenthe. Hij werd geboren op 12 augustus 1833 in Beilen, Midden-Drenthe, Drenthe en overleed voor 1873. De derde keer trouwde zij met Evert JASPER, zoon van Klaas Tijmens JASPER en Grietje Everts WIJKSTRA, op 30 april 1873 in Noorddijk, Groningen, Groningen. Hij werd geboren rond 1846 in Wijnjewoude, Opsterland, Friesland.

  5. Adriana Van WAVEREN, dochter van Theunis Van WAVEREN en Jacoba Cornelia Van NIEUWENHOVEN, werd geboren op 9 maart 1841 in Noordwolde, Weststellingwerf, Friesland en overleed op 16 december 1921 in Almelo, Almelo, Overijssel op 80-jarige leeftijd. Zij trouwde met Johannes Van LIMBEEK op 24 oktober 1863 in Weststellingwerf, Friesland, Nederland. Hij werd geboren op 1 februari 1840 in Vledder, Westerveld, Drenthe en overleed op 8 maart 1907 in Almelo, Almelo, Overijssel op 67-jarige leeftijd.

   Kinderen van Adriana Van WAVEREN en Johannes Van LIMBEEK:

   1. Johanna Van LIMBEEK (1864)
   2. Theunis Van LIMBEEK (1866)
   3. Jacoba Cornelia Van LIMBEEK (1867)
   4. Adriana Van LIMBEEK (1869)
   5. Johannes Van LIMBEEK (1871)
  6. Cornelis Van WAVEREN, zoon van Theunis Van WAVEREN en Jacoba Cornelia Van NIEUWENHOVEN, werd geboren op 11 december 1843 in Weststellingwerf, Friesland, Nederland en overleed op 21 augustus 1915 in Vledder, Westerveld, Drenthe op 71-jarige leeftijd. Hij trouwde met Jannetje BEUN (achternicht’s schoonmoeder’s vader’s nicht), dochter van Jan BEUN en Maretje HOGENBERK, op 14 december 1867 in Vledder, Westerveld, Drenthe. Zij werd geboren op 24 september 1848 in Frederiksoord, Westerveld, Drenthe en overleed op 19 juli 1940 in Vledder, Westerveld, Drenthe op 91-jarige leeftijd.

 3. Generatie 3terug naar boven
  1. Maria JASPER, dochter van Arie Johannes Evert JASPER en Jannetje Van WAVEREN, werd geboren op 10 maart 1874 in Weststellingwerf, Friesland, Nederland. Zij trouwde met Dirk Jan BIGLAAR, zoon van Roelof BIGLAAR en Lubbigje Van den BERG, op 20 november 1891 in Ommen, Ommen, Overijssel. Hij werd geboren rond 1869 in Ommen, Ommen, Overijssel.

   Kinderen van Maria JASPER en Dirk Jan BIGLAAR:

   1. Arie Johannes Evert BIGLAAR (18961942)
  2. Roelof VELDHUIZEN, zoon van Jan Roelofs VELDHUIZEN en Jacoba Van WAVEREN, werd geboren op 2 december 1857 in Noordwolde, Weststellingwerf, Friesland en overleed op 16 oktober 1937 in Vledderveen, Westerveld, Drenthe op 79-jarige leeftijd. Hij trouwde 2 keer. De eerste keer trouwde hij met Jacoba BEUN op 4 maart 1880 in Den Ham, Twenterand, Overijssel. De tweede keer trouwde hij met Joukje VELDHUIZEN op 13 augustus 1920 in Vledder, Westerveld, Drenthe.

  3. Theunis VELDHUIZEN

   Theunis VELDHUIZEN, zoon van Jan Roelofs VELDHUIZEN en Jacoba Van WAVEREN, werd geboren op 1 september 1861 in Boijl, Weststellingwerf, Friesland en overleed op 26 oktober 1941 in Vledderveen, Westerveld, Drenthe op 80-jarige leeftijd. Hij trouwde met Antje WALDUS, dochter van Husband of Jeltjen Tjebbes WALDUS en Jeltjen Tjebbes WALDUS.

   Kinderen van Theunis VELDHUIZEN en Antje WALDUS:

   1. Jacoba VELDHUIZEN (18851975)
   2. Jan VELDHUIZEN (18871942)
   3. Jeltje VELDHUIZEN (18891896)
   4. Maartje VELDHUIZEN (18921893)
   5. Maartje VELDHUIZEN (1894)
   6. Jeltje VELDHUIZEN (1897)
   7. Roelof VELDHUIZEN (18991902)
   8. Privé
   9. Roelof Theunis VELDHUIZEN (19041964)
  4. Zwaantje VELDHUIZEN

   Zwaantje VELDHUIZEN, dochter van Jan Roelofs VELDHUIZEN en Jacoba Van WAVEREN, werd geboren op 13 oktober 1864 in Boijl, Weststellingwerf, Friesland en overleed op 6 november 1937 in Weststellingwerf, Friesland, Nederland op 73-jarige leeftijd. Zij trouwde met Albert KLAVER, zoon van Hendrik KLAVER en Maria VOGELSANG, op 28 mei 1887 in Vledder, Westerveld, Drenthe.

  5. Cornelia Jacoba VELDHUIZEN, dochter van Jan Roelofs VELDHUIZEN en Jacoba Van WAVEREN, werd geboren op 14 april 1869 in Boijl, Weststellingwerf, Friesland. Zij trouwde met Willem BOERTJE op 13 juli 1894 in Beilen, Midden-Drenthe, Drenthe. Hij werd geboren op 5 september 1869 in Vledder, Westerveld, Drenthe en overleed op 22 december 1960 in Vledder, Westerveld, Drenthe op 91-jarige leeftijd.

  6. Albert VELDHUIZEN, zoon van Jan Roelofs VELDHUIZEN en Jacoba Van WAVEREN, werd geboren op 2 maart 1871 in Noordwolde, Weststellingwerf, Friesland en overleed op 26 maart 1917 in Vledder, Westerveld, Drenthe op 46-jarige leeftijd.

  7. Sjouke VELDHUIZEN, zoon van Jan Roelofs VELDHUIZEN en Jacoba Van WAVEREN, werd geboren op 22 maart 1873 in Weststellingwerf, Friesland, Nederland en overleed op 22 januari 1952 op 78-jarige leeftijd. Hij trouwde met Grietje VAN DER WALLE (schoonzus), dochter van Pieter VAN DER WALLE en Geesje DRAGTSMA, op 20 november 1897 in Vledder, Westerveld, Drenthe. Zij werd geboren op 12 oktober 1878 in Weststellingwerf, Friesland, Nederland en overleed op 22 februari 1960 in Weststellingwerf, Friesland, Nederland op 81-jarige leeftijd.

  8. Sijgje VELDHUIZEN

   Sijgje VELDHUIZEN, dochter van Jan Roelofs VELDHUIZEN en Jacoba Van WAVEREN, werd geboren op 16 oktober 1875 in Weststellingwerf, Friesland, Nederland en overleed op 3 juni 1955 in Noordwolde, Weststellingwerf, Friesland op 79-jarige leeftijd. Zij trouwde met Isaak Jacob VAN DER WALLE (zwager), zoon van Pieter VAN DER WALLE en Geesje DRAGTSMA.

   Kinderen van Sijgje VELDHUIZEN en Isaak Jacob VAN DER WALLE:

   1. Geesje VAN DER WALLE (19001973)
   2. Privé
   3. Privé
   4. Privé
   5. Privé
   6. Privé
   7. Privé
   8. Tjeerd VAN DER WALLE (19161994)
   9. Privé
  9. Cornelis VELDHUIZEN, zoon van Jan Roelofs VELDHUIZEN en Jacoba Van WAVEREN, werd geboren op 19 september 1877 in Den Ham, Twenterand, Overijssel en overleed op 30 augustus 1966 in Vledderveen, Westerveld, Drenthe op 88-jarige leeftijd. Hij trouwde met Jeltje MARINUS (nicht’s schoonzoon’s zus), dochter van Albertus MARINUS en Ike Scheltes BRANDSMA, op 29 oktober 1904 in Vledder, Westerveld, Drenthe. Zij werd geboren op 1 april 1881 in Noordwolde, Weststellingwerf, Friesland en overleed op 25 maart 1965 op 83-jarige leeftijd.

  10. Maria VELDHUIZEN

   Maria VELDHUIZEN, dochter van Jan Roelofs VELDHUIZEN en Jacoba Van WAVEREN, werd geboren op 27 december 1879 in Den Ham, Twenterand, Overijssel en overleed op 6 april 1962 op 82-jarige leeftijd. Zij trouwde met Abraham Jacobus HOFFMAN op 18 augustus 1899 in Vledder, Westerveld, Drenthe. Hij werd geboren op 24 december 1874 en overleed op 4 januari 1964 op 89-jarige leeftijd.

Overleden

Wijk E, buurtschap Vroomshoop nr. 70

Titel

Theunis gaat op 15 jarige leeftijd samen met zijn broer Klaas (12) en zus Elisabeth (7) op donderdag 1 juni 1820 met de andere kinderen naar Drenthe.

De kinderen worden ondergebracht in Willemsoord, bij huisverzorger Hendrik Jacobs en zijn vrouw. In de zomer van 1822 laat hij weten klachten te hebben over de hoeveelheid voedsel die beschikbaar is en dat hij graag terug zou willen keren naar Monnickendam.

Theunis ontmoet Jacoba van Nieuwenhoven en maakt haar zwanger, waardoor ze door de leidinggevenden van de kolonie wordt beticht van verregaande zedeloosheid. Hieruit volgt een briefwisseling tussen zowel Theunis, het weeshuis in Monnickendam en de leidinggevenden van de Maatschappij van Weldadigheid.

Het 'bewijs' (haar buik groeit) (zie: Jacoba Cornelia van Nieuwenhoven) tegen Jacoba laat niet lang op zich wachten en op 13 septem­ber 1823 wendt J.(T) van Waveren, dus het vriendje van meisje Van Nieuwenhoven, zich noodgedwongen per brief tot het gereformeerde weeshuis Monnikendam, wat blijkbaar de instantie is die hem op de kolonie geplaatst heeft:

"Nemen de vrijheid UE deze te schrijven. Hope dat denzelven UE in volmaakte welstand mag aantreffen. In een dringende omstand waar in ik mij bevinde, neem ik mijn toevlugt tot UE heeren, met verzoek mij in UE goede protectie te willen verhoren. Zints eenige tijd heb ik met een meisje genaamt Jacoba van Nieuwenhoven geboren te Leiden dochter van den kolonist C. van Nieuwenhoven, verkering gehad, welke van gevolgen is dat zij haar zinds eenige maanden zwanger bevind.

Dierhalven is mijn verzoek ons UWE het konsent tot ons huwelijk te verlenen. Maar helaas niet de minste vooruitzigten tot ons onderhoud hebbende nemen wij onze toevlugt tot UWE Heeren om ons als een koloniaal huisgezin op een der kolonien te plaatsen. Edoch zo UWE Heeren dit niet mogt behagen, hebben wij vernomen dat de heeren der subkommissien bij een huisgezin van weezen een huisvader en moeder kan gratis bijvoegen. Indien UWE heeren dit ons mogt vergunnen zoude ons in onze dringende omstandigheden van veel waarde zijn. Zo echter UWE Heeren dit niet zoude believen is ons vriendelijk verzoek mij het ontslag van de kolonien te verlenen.

Den WEGst. Heer Visser, directeur der kolonien, heeft ons gelast aan UWE heeren te schrijven. Dierhalven nemen wij de vrijheid UWE goedgunsti­ge protectie te nemen, en ons indien het mogelijk is, met uw spoedig antwoord te vereeren.

Mijn Heeren, UWE Dienaar J (T). van Waveren. "

Op 22 november 1823 schrijft de directeur op de kolonie in zijn dagelijkse verslag aan de landelijke Maatschappij van Weldadigheid:

"Ten anderen dat J.C. van Nieuwenhoven en F (T). van Waveren nog niet voorde Raad van Policie zijn gebragt, alzoo niet naar de O.S. verwezen, hoewel ik in der tijd de eer had de Perm. Kommisie te advijseren geen ontslag aan deze jonge lieden te accorderen, zoo min als aan Meijer en de dogter der wed. Rikmond, kol. no.1, vind ik mij thans verpligt het tegengestelde te doen, om reden de laatst gemelden door de Raad van Policie der tidj wierden vrij gesproken, ten minsten voor een tijd, om de nodige stukken tot het aangaan van een huwelijk te bekomen en daarnate trouwen; daar nu mede gereed zijnde is ZHEdGestr. den Heer 2e Ads.van gevoelen, dat dit speciaal geval niet meer behoren te worden gepoursuiveert; waar uit dan volgt dat aan hun ontslag behore te worden gegeven, daar zij mijns bedunkens in geen geval in deze kolonien vermogen te blijven; word nu aan deezen gelegenheid tot trouwen en ontslag uit de kolonien verleent, bestaan er geen redenen waarom dit aan van Waveren en Nieuwenhoven zoude worden geweigert."

Dient alleen nog te worden vermeld dat ook vader en moeder Van Nieuwenhoven in het geweer waren gekomen voor hun dochter, want ongeveer in dezelfde tijd, op 28 november 1823, schrijft de subcommissie Leiden aande Permanente Commissie:

"Tevens echter moeten wij het volgende mededeelen, en der Perm. Komm. daarmede lastig vallen. Dat de moeder der Leijdsche bestedelingen van Nieuwenhoven - zie onze brief van den 19den dezer - mij gister een brief vertoonde, door haren man, den 22 dezer te Frederiksoord geschreven, waarin hij nogmaals het ontslag zijner dochter verzoekt, eer zij bevalt; onze subkommissie heeft niets tegen het ontslag verleenen, en indien v. Waveren, die om hetzelfde voor zich te verzoeken, naar Monnikendam is, hieraan voldoen ziet, zijn van deze zijde der subkommissie alle hinderpalen opgeruimd."

Media objectTheunis van WaverenTheunis van Waveren
Formaat: image/jpeg
Afmetingen afbeelding: 548 × 800 pixels
Bestandsgrootte: 133 KB