Groothelm - Homan

Adriaan Geerts Wildervanck

Adriaan Geerts WILDERVANCKLeeftijd: 59 jaar16051664

Naam
Adriaan Geerts WILDERVANCK
Geboren 4 september 1605 30 30

HuwelijkMargaretha Jans HARDENBERGHBekijk dit gezin
23 mei 1630 (Leeftijd 24 jaar)
Geboorte van een zoon
#1
Gerard Adriaanz WILDERVANCK
1630 (Leeftijd 24 jaar)

Overlijden van vaderGeert ADRIAANS
1632 (Leeftijd 26 jaar)

Huwelijk van een kindGerard Adriaanz WILDERVANCKHemma EMMENBekijk dit gezin
4 mei 1655 (Leeftijd 49 jaar)

Overlijden van een echtgenoteMargaretha Jans HARDENBERGH
november 1661 (Leeftijd 56 jaar)
Biografie:ja

Gedeelde notitie:

KORT: Adriaan Geerts WILDERVANCK, ook Adriaan Geerts (Paep) (van) Wildervanck, geboren Oude Ebbingestraat (nu nr. 69) Groningen 04-09-1605, overleden Wildervank 24-11-1661, zoon van Geert Adriaans (smid bij de Ebbingepoort) en Fennechien Geerts.

Hij was solliciteur in de compagnieën van ritmeester Honcourt en kapitein Des Ombres in 1644. Vanaf 16 juni 1647 was hij ontginner en aanlegger van de veenkoloniën Wildervank en Veendam. Op 24 september 1659 legde hij de eerste steen van de kerk in Wildervank en op 24 augustus 1660 voor de kerk van Veendam. Na zijn overlijden werd hij bijgezet in de eigen grafkelder van de kerk van Wildervank.

Adriaan is getrouwd 23-05-1630 met Grietien Jansen (noemde zich later Margaretha Jans HARDENBERG), geboren ca. 1600, overleden Wildervank 12-06-1662 dochter van Jan Jansen en Hannetien Jansen.Ook genaamd Bentheimer Wildervank, solicitor in de compagnie van ritmeester ter Honcourt en van kapitein des Ombres (1644).

Ontginner van de veenkolonien in Veendam en Wildervanck. Bijgezet in de kerk te Wildervanck op 15/12/1661 (1644) Gedenknaald voor het gemeentehuis te Wildervanck. Gedenksteen in de gevel der kerk.

UITGEBREID: Adriaan Geerts Wildervanck is de grondlegger van het bezit in Groningen geweest. Hij is in 1605 geboren als rentmeesterszoon.

In het noorden van het land was hij een gezien koopman. Zijn schepen bevoeren alle zeeën en er werd flink verdiend. Tot de pech begon.

Een half dozijn rijk bevrachte koopvaarders verdween in de golven. Enige lading spoelde aan op het strand van Schiermonnikoog, in een langdurig en kostbaar proces met de strandvoogd zag Wildervanck zijn laatste kapitaalsresten verdwijnen.

Toen pakte hij de ontginning van de heide aan. Zijn operatieterrein lag ten zuiden van de lijn Groningen-Winschoten. In 1618 was het Sappemeer drooggelegd en is er door het nieuwe land een kanaal gegraven, dat tien jaar later werd doorgetrokken tot Zuidbroek.

Op 16/05/1647 bouwde hij een huis bij het huidige Veendam.

In 1648 sloot Wildervanck een compagnieschap met enkele anderen om nog meer grond te kunnen pachten. Het afgraven en turfsteken begon.

Nauwelijks was de eerste turf uit de grond en de moeilijkheden begonnen. Een omvangrijk proces moest tegen de grootgrondbezitter, Jan Oldenziel, worden gevoerd, die eigendomsrechten pretendeerde op de door Wildervanck gepachte gronden. Ook de Drenten kwamen in aktie. Zij waren bang, dat de stoere ontginner een deel van het Olde landschap zou annexeren. Bij een overval op Wildervanck's nederzetting, namen ze hem gevangen en sloten hem op in de toren van Rolde. Na een fors dreigement van Groningen kon Wildervanck zijn kil verblijf verlaten. De woede was echter nog niet gekoeld...

Op 21/08/1654 trok een groep Drenten opnieuw tegen de gehate "Paap" op. Zij noemden Wildervanck zo, omdat hij op Zondagochtenden wel eens godsdienstoefeningen leidde. (Op 03/02/1656 was hij ouderling van de Ned. Herv. Kerk).

Wildervanck's werkvolk ging tot een tegenaanval over en de Drenten kregen, ondanks hun numerieke meerderheid, klop.

Wildervanck was gehuwd met Margaretha Hardenbergh, die oorspronkelijk gewoon Grietje Jansen geheten had. Volgens M.G Emeis Jr. moet Margaretha een grote steun voor Wildervanck geweest zijn in zijn moeilijke leven.

Op zekere dag ging Margaretha bloemen plukken. Door slaap overmand liet zij zich in het hei vallen. Toen zij ontwaakte kronkelde om haar arm een adder. Stamelend bad zij God om hulp en beloofde op dezlefde plaats een tempel Hem ter ere te zullen bouwen, als hij haar zou bevrijden. Vervolgens schuifelde de adder weg. Vrouwe Margaretha gaf aanstonds opdracht tot de kerkbouw. In 1660 werden de muren van de Hervromde kerk in Veendam opgetrokken.

Het wapen van Veendan herinnert aan de gebeurtenis. Margaretha's arm is vereeuwigd.

Blijkens de Groninger Volksalmanak doet Wildervanck zich, uit honderden passages, kennen als een uitermate levenslustig mens. Hij was even voortvarend als vasthoudend, maar tevens grenzeloos overmoedig en brutaal.

Overleden 24 november 1664 (Leeftijd 59 jaar)

Gezin met ouders - Bekijk dit gezin
vader
moeder
hij zelf
Gezin met Margaretha Jans HARDENBERGH - Bekijk dit gezin
hij zelf
echtgenote
Huwelijk: 23 mei 1630Groningen, Groningen, Groningen, Nederland
7 maanden
zoon

Biografie:

KORT: Adriaan Geerts WILDERVANCK, ook Adriaan Geerts (Paep) (van) Wildervanck, geboren Oude Ebbingestraat (nu nr. 69) Groningen 04-09-1605, overleden Wildervank 24-11-1661, zoon van Geert Adriaans (smid bij de Ebbingepoort) en Fennechien Geerts.

Hij was solliciteur in de compagnieën van ritmeester Honcourt en kapitein Des Ombres in 1644. Vanaf 16 juni 1647 was hij ontginner en aanlegger van de veenkoloniën Wildervank en Veendam. Op 24 september 1659 legde hij de eerste steen van de kerk in Wildervank en op 24 augustus 1660 voor de kerk van Veendam. Na zijn overlijden werd hij bijgezet in de eigen grafkelder van de kerk van Wildervank.

Adriaan is getrouwd 23-05-1630 met Grietien Jansen (noemde zich later Margaretha Jans HARDENBERG), geboren ca. 1600, overleden Wildervank 12-06-1662 dochter van Jan Jansen en Hannetien Jansen.Ook genaamd Bentheimer Wildervank, solicitor in de compagnie van ritmeester ter Honcourt en van kapitein des Ombres (1644).

Ontginner van de veenkolonien in Veendam en Wildervanck. Bijgezet in de kerk te Wildervanck op 15/12/1661 (1644) Gedenknaald voor het gemeentehuis te Wildervanck. Gedenksteen in de gevel der kerk.

UITGEBREID: Adriaan Geerts Wildervanck is de grondlegger van het bezit in Groningen geweest. Hij is in 1605 geboren als rentmeesterszoon.

In het noorden van het land was hij een gezien koopman. Zijn schepen bevoeren alle zeeën en er werd flink verdiend. Tot de pech begon.

Een half dozijn rijk bevrachte koopvaarders verdween in de golven. Enige lading spoelde aan op het strand van Schiermonnikoog, in een langdurig en kostbaar proces met de strandvoogd zag Wildervanck zijn laatste kapitaalsresten verdwijnen.

Toen pakte hij de ontginning van de heide aan. Zijn operatieterrein lag ten zuiden van de lijn Groningen-Winschoten. In 1618 was het Sappemeer drooggelegd en is er door het nieuwe land een kanaal gegraven, dat tien jaar later werd doorgetrokken tot Zuidbroek.

Op 16/05/1647 bouwde hij een huis bij het huidige Veendam.

In 1648 sloot Wildervanck een compagnieschap met enkele anderen om nog meer grond te kunnen pachten. Het afgraven en turfsteken begon.

Nauwelijks was de eerste turf uit de grond en de moeilijkheden begonnen. Een omvangrijk proces moest tegen de grootgrondbezitter, Jan Oldenziel, worden gevoerd, die eigendomsrechten pretendeerde op de door Wildervanck gepachte gronden. Ook de Drenten kwamen in aktie. Zij waren bang, dat de stoere ontginner een deel van het Olde landschap zou annexeren. Bij een overval op Wildervanck's nederzetting, namen ze hem gevangen en sloten hem op in de toren van Rolde. Na een fors dreigement van Groningen kon Wildervanck zijn kil verblijf verlaten. De woede was echter nog niet gekoeld...

Op 21/08/1654 trok een groep Drenten opnieuw tegen de gehate "Paap" op. Zij noemden Wildervanck zo, omdat hij op Zondagochtenden wel eens godsdienstoefeningen leidde. (Op 03/02/1656 was hij ouderling van de Ned. Herv. Kerk).

Wildervanck's werkvolk ging tot een tegenaanval over en de Drenten kregen, ondanks hun numerieke meerderheid, klop.

Wildervanck was gehuwd met Margaretha Hardenbergh, die oorspronkelijk gewoon Grietje Jansen geheten had. Volgens M.G Emeis Jr. moet Margaretha een grote steun voor Wildervanck geweest zijn in zijn moeilijke leven.

Op zekere dag ging Margaretha bloemen plukken. Door slaap overmand liet zij zich in het hei vallen. Toen zij ontwaakte kronkelde om haar arm een adder. Stamelend bad zij God om hulp en beloofde op dezlefde plaats een tempel Hem ter ere te zullen bouwen, als hij haar zou bevrijden. Vervolgens schuifelde de adder weg. Vrouwe Margaretha gaf aanstonds opdracht tot de kerkbouw. In 1660 werden de muren van de Hervromde kerk in Veendam opgetrokken.

Het wapen van Veendan herinnert aan de gebeurtenis. Margaretha's arm is vereeuwigd.

Blijkens de Groninger Volksalmanak doet Wildervanck zich, uit honderden passages, kennen als een uitermate levenslustig mens. Hij was even voortvarend als vasthoudend, maar tevens grenzeloos overmoedig en brutaal.

Media objectAdriaan Geerts WildervanckAdriaan Geerts Wildervanck
Formaat: image/jpeg
Afmetingen afbeelding: 332 × 500 pixels
Bestandsgrootte: 134 KB