Groothelm - Homan

Jacob FLOBBE1575

Name
Jacob FLOBBE
Birth about 1575
Birth of a son
#1
Hendrick Jacobs FLOBBE
about 1605 (Age 30 years)
Shared note

Stadt und Landgemeinde Kulm in West Preussen ligt in het hedendaagse Polen. Kulm was de hoofdstad van het toenmalige Kulmerland en lag op de oostelijke rivieroever van de Weichsel. De stad heet tegenwoordig "Chełmno" en de rivier de "Wisla", omdat dit gebied na de tweede wereldoorlog opnieuw Pools grondgebied is geworden.

De namen Flobbe en Flabbe kunnen een verkorting zijn van een tweestammige Germaanse voornaam, zoals Flodebert, Flobert, Philobert of Filobert. De betekenis "Flod" is dezelfde als van "Hlod", namelijk "beroemd". De betekenis van Bert of Brecht is "stralend" of "schitterend".

Een Flabbe is ook een oud muntstuk ter waarde van 4 stuivers, gemaakt van een zilver-koper legering, gemunt te Groningen en Deventer, dat in de tweede helft van de 16e eeuw in gebruik was.

Voor het geslacht Flobbe is oorspronkelijk afkomstig uit het vroegere Duitse Rijk. Veel mensen uit de Noord Duitse Lappendeken van Vorstendommen en Staatjes zijn in de 17de eeuw ge-emigreerd naar Nederland, teneinde oorlog en/of uitbuiting door de landheer te ontkomen en hun werk- en levensomstandigheden te verbeteren.

De eerste vermeldingen van de naam Flobbe in Nederland vinden we in de 17de eeuw zowel in Hoogeveen als in Steenwijk en Steenwijkerwold. Zij zijn herkenbaar als twee takken, die enkele gelijke voornamen gebruiken. Heijltien Flobbe (van de tak Hoogeveen) trouwt te Steenwijkerwold. Jacob Flobbe (van de tak Hoogeveen) trouwt te Steenwijk. Uit het voorgaande mag een band met Steenwijk worden verondersteld, omdat de naam Flobbe in die tijd weinig voorkwam. Een familierelatie tussen de 2 takken Flobbe zou in de simpelste vorm als volgt kunnen worden geduid:

  1. We veronderstellen een stamvader Jacob, geboren ong. 1575
  2. Hieruitvolgen twee zonen, Egbert en Hendrick geboren ong. 1600/1605
  3. Uit Egbert volgt Jacob Egberts Flobbe geboren omstreeks 1635 en wonende te Tuk bij Steenwijk.Hieruit volgt tak 1. Uit Hendrick volgt Jacob Hendriks Flobbe geboren ong. 1635,wonende te Steenwijkerwold. Hieruit volgt tak 2, onze tak.

Met dank aan: Marjolein Flobbe